REGULAMIN GROTY SOLNEJ „GALOS®” 
 Wielkopolskiego Centrum 
Mikroklimatu Morskiego

 1. Grota Solna „GALOS®” jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu!
 2. Buty pozostawiamy w specjalnie do tego celu przeznaczonych szafkach.
 3. W czasie seansu zalecany jest wygodny strój.
 4. Do groty należy wchodzić w świeżych skarpetach (do nabycia w Recepcji).
 5. Na prośbę personelu należy założyć skarpety, wejść do groty i ułożyć się wygodnie na fotelu, rozluźnić się i poddać działaniu mikroklimatu oraz muzyki relaksacyjnej.
 6. Podczas seansu należy zachowywać się cicho i stosować do poleceń personelu.
 7. Nie należy wchodzić do groty z jedzeniem i piciem.
 8. Nie dotykać ścian groty oraz elementów wystroju wnętrza.
 9. Nie filmować i nie fotografować groty w trakcie seansu.
 10. Nie wynosić kryształów soli z groty.
 11. Zaleca się nie używanie zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty (np. perfumy, dezodoranty itp.)
 12. Koniec seansu sygnalizują światła podłogowe, należy wówczas udać się do wyjścia.
 13. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić grotę.
 14. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie.
 15. Czas seansu 45 minut.
 16. Na seanse należy przychodzić punktualnie (5 min. przed) – nie ma możliwości wejścia w trakcie rozpoczętego już seansu.
 17. Osoby:
  • z nadczynnością tarczycy,
  • zaawansowanymi chorobami nowotworowymi,
  • ostrym stanem gruźlicy,
  • innymi stanami ostrych zapaleń

  powinny zasięgnąć opinii lekarza przed wejściem do groty na seans.